VOAM-VKBA Protocollen

VOAM-VKBA ontwikkelt samen met haar leden eigen protocollen voor actuele thema’s. Hierin worden praktische oplossingen aangedragen voor onduidelijkheden, interpretatieverschillen en/of knelpunten in de wet- en regelgeving. In de protocollen worden onderzoeksmethoden en/of uitvoeringsmethoden voorgesteld.

Het eerste protocol dat gereed is het ‘Onderzoeksprotocol asbest in grond in kruipruimten van bouwwerken’.

vorige pagina