Statuten en huishoudelijk reglement

Via onderstaande links kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement van VOAM-VKBA downloaden:

vorige pagina