Positionering

VOAM-VKBA staat voor “Vereniging voor Kwaliteitsborging Asbestonderzoek”. De VOAM-VKBA is een brachevereniging met ambitie, en dus continu in beweging. We hanteren de volgende belangrijke kernwaarden:

  1. integriteit;
  2. samenwerking en kennisoverdracht;
  3. professionaliteit;
  4. transparantie;
  5. kwaliteit en deskundigheid

We verwachten van al onze leden dat ze invulling geven aan deze waarden en zich proactief opstellen.

vorige pagina