Intentie en integriteit

De VOAM-VKBA hecht grote waarde aan de intentie en integriteit van de bij haar aangesloten leden.  Elk lid dient daarom een verklaring te hebben getekend, waarin de intentie, onafhankelijheid en integriteit verklaart wordt.  Indien getwijfeld wordt over deze aspecten van één van de leden, kan hierover bij de VOAM-VKBA een klacht worden ingediend.

De tekst van de intentie- en integriteitverklaring luidt als volgt:

  1. Asbestonderzoek wordt conform de vigerende wet- en regelgeving uitgevoerd;
  2. Bedrijven die lid zijn van de VOAM-VKBA hebben zich verplicht te houden aan de kwaliteitsvereisten van onze vereniging, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement en protocollen;
  3. De bij de VOAM-VKBA aangesloten bedrijven streven naar een optimale kwaliteit binnen een economisch verantwoorde oplossing. De werkzaamheden worden uitgevoerd in belang van de opdrachtgever waarbij gezondheidsrisico’s bepalend zijn;
  4. De bij de VOAM-VKBA aangesloten bedrijven vinden actieve (na)scholing van het personeel essentieel. Initiatieven die de VOAM-VKBA neemt ter verbetering van de vakkennis worden ondersteund en in de eigen organisatie geïmplementeerd;
  5. De bij de VOAM-VKBA aangesloten bedrijven doen actief mee aan normcommissies de door de Vereniging gezien worden als belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering van de werkzaamheden;
  6. De bij de VOAM-VKBA aangesloten bedrijven hebben een klachtenprocedure welke op aanvraag bij het bedrijf verstekt wordt. Indien een klacht tussen opdrachtgever en aangesloten VOAM-VKBA bedrijf niet naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt opgelost, kan de opdrachtgever bij de VOAM-VKBA een klacht indienen;
  7. De bij de VOAM-VKBA aangesloten bedrijven zijn onafhankelijk van asbestverwijderingsbedrijven. Dit geld niet voor geassocieerde leden. Organisatorisch is er geen enkele relatie op eigenaar-, bestuurs- of organisatieniveau;
  8. Indien een VOAM-VKBA lid deel uitmaakt van een organisatie, waarin ook andere intermediaire bedrijven of opdrachtgevers van asbestgerelateerde onderzoeks- en saneringsactiviteiten deel uitmaken bestaan er volgens de SC of NEN protocollen een aantal situaties waarin het lid de gevraagde dienstverlening niet mag verrichten. Het betreft hier verbod op “het eigen vlees keuren”. Het VOAM-VKBA lid houdt zich hieraan.

vorige pagina