Missie & visie

De bij de VOAM-VKBA aangesloten asbestonderzoeksbureaus streven een eenduidig hoog kwaliteitsniveau na op het gebied van asbestonderzoek. De VOAM-VKBA zal als spreekbuis van deze bedrijven fungeren en zal een krachtige stem in de asbestbranche zijn.

Visie

Door het bijhouden van en het inspelen op relevante ontwikkelingen, continue kennisuitwisseling, samenwerking en stimulering van interne opleiding en training zal:

  • kwaliteit van onderzoekswerk,┬árapportage en advies worden geborgd;
  • continue kwaliteitsverbetering worden nagestreefd;
  • innovatie op ons werkterrein worden bewerkstelligd;
  • deskundigheid van medewerkers worden verbeterd en geborgd;
  • de VOAM-VKBA als informatiebron en kennisnetwerk fungeren voor haar leden, opdrachtgevers en ge├»nteresseerden.

Dit alles met als hoofddoel transparantie in de asbestmarkt en het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten.

vorige pagina