Klachten en klachtenreglement

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via: klachtencommissie@voam-vkba.nl

Het regelment van de klachtencommissie is hieronder toegevoegd.

Reglement Klachtencommissie – definitief 1-11-2013

vorige pagina