Over VOAM-VKBA

De VOAM-VKBA is de brancheorganisatie voor asbestonderzoeksbedrijven en staat voor Vereniging voor Kwaliteitsborging Asbestonderzoek.

VOAM-VKBA wil het onderzoek naar asbest, het toezicht op de verwijdering en de eindinspecties verder professionaliseren door nadere uitwerking van voorschriften en normen en een gedegen opleidingstraject voor het uitvoerend personeel. VOAM-VKBA is samen met andere (markt)partijen aktief in de tot standkoming van deze beleidspunten.

Het beleid van de bij de VOAM-VKBA aangesloten bedrijven richt zich op kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering van asbestonderzoeksbedrijven, toezichthouders en handhavers in de asbestsector.

Het doel van de VOAM-VKBA is een eenduidig kwaliteitsniveau te bewerkstelligen op basis van het delen van aanwezige gemeenschappelijke kennis binnen de bij VOAM-VKBA aangesloten bedrijven.

vorige pagina