Nieuws: Bericht ‘Aedes verdraait de feiten’ en Notitie ‘Risicoklassen-indeling moet op de schop!’

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende stukken zoals heden namens VOAM-VKBA, VVVTB, VERAS en Fenelab per post aan de Stas SZW zijn verzonden.

  • Bericht: Aedes verdraait de feiten over asbestsanering om geld te besparen,  asbestverwijderingsbranche doet concrete en constructieve voorstellen
  • Notitie: De systematiek van risicoklasse-indeling moet zo snel mogelijk worden verduidelijkt en aangepast! De feiten over de risicoklasse-indeling, in relatie tot de gedachtenvorming over het functioneren van het Certificatiestelsel asbest en met als praktijkcase de sanering van asbesthoudende vensterbanken

Naar de inhoud wordt kortheidshalve verwezen.

Bericht Asbestverwijderingsbranche; Aedes verdraait de feiten.DEFINITIEF

Risicoklasse-indeling-asbest-moet-op-de-schop.juni2018(VOAM-VKBA.VVTB.VERAS.FENELAB.definitief

vorige pagina