Nieuws

Reactie VOAM-VKBA aan het Ministerie van SZW inzake het rapport proportionaliteit in het asbeststelsel en de media-aandacht daarover.

Naar aanleiding van het rapport inzake proportionaliteit van het asbestbeleid en de vele media-aandacht vorige week, is in overleg met diverse partijen een aantal acties uitgezet.

Het bestuur van VOAM-VKBA heeft per brief gereageerd naar de Staatssecretaris van SZW met afschriften naar het Ministerie van I&W, TNO en Ascert. De brief is bijgevoegd.

2019-001 – BRIEF VOAM-VKBA Ministerie van SZW

vorige pagina