Welkom bij VOAM-VKBA

VOAM-VKBA is de brancheorganisatie voor asbestonderzoeksbedrijven.

Samen met andere (markt)partijen wil de VOAM-VKBA het onderzoek naar asbest en asbestadvies verder professionaliseren door nadere uitwerking van voorschriften en normen en een gedegen opleidingstraject voor uitvoerend personeel.